Haptotherapie houdt zich bij uitstek bezig met menselijke relaties. Het gaat om het bewustzijn van jezelf in de omgang met de ander. Wat is mijn rol in de relatie en wat doet het met mij? Affectiviteit, de mate waarin iemand openstaat om gevoelsmatig geraakt te worden, is de kern van de haptotherapie en vormt het “bindweefsel” van elke relatie. Naast het creëren van inzicht in de interactiepatronen, worden door middel van ervaringsgerichte oefeningen nieuwe ervaringen aangeboden in relatie tot de hulpvraag. Hierbij staat het voelen en de verbinding met jezelf en de ander centraal.

MENU